Tư vấn miễn phí ngay


Lĩnh vực tư vấn của công ty


Công ty Luật Danh Việt chuyên sâu trong các lĩnh vực hoạt động, như: Hình sự; Dân sư; Hành chính; Lao động; Bảo hiểm; Đất đai; Đầu tư; Doanh nghiệp; Sở hữu Trí tuệ; Hôn nhân và gia đình….Tư vấn và thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp các loại giấy phép hoạt động, chứng nhận, công bố năng lực,…


Dân sự

Hôn nhân gia đình, đất đai, lao động, thừa kế, Giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự, ....


Doanh nghiệp

Thành lập,tái cấu trúc doanh nghiệp, ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại,...Đất đai

Thủ tục cấp sổ đỏ, tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại đất đai,...


Thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế, mua bán sáp nhâp, hoạt động đầu tư công ty nước ngoài,...

Tin tức nổi bật


Tháng Bảy 20, 2020

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO CÔNG TY

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO CÔNG TY Doanh nghiệp thành lập mới, hay đang hoạt động mà các thành viên góp […]
Tháng Bảy 20, 2020

THỦ TỤC CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Tình huống pháp lý: Thủ tục công nhận thuận tình ly hôn quy định […]
Tháng Bảy 13, 2020

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NỘNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NỘNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở Căn cứ, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở
Tháng Bảy 13, 2020

THỦ TỤC CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở

THỦ TỤC CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của […]

  • Phạm Hồng Hải
  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Phạm Tuấn Khôi
parallax background
home_lawyer_pic10ahome_lawyer_pic10b