Viet Danh

Tháng Bảy 10, 2020

THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI NƯỚC NGOÀI Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với […]
Tháng Bảy 8, 2020

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Một trong những điều được quan tâm khi ly hôn có yếu tố nước ngoài đó là […]
Tháng Bảy 8, 2020

NGUYÊN TẮC CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

NGUYÊN TẮC CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN Chia tài sản khi ly hôn là một vấn đề khá là rắc rối, đã có nhiều câu […]
Tháng Bảy 7, 2020

LY HÔN VÀ THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

LY HÔN VÀ THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Bước 1: nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình […]