Tin tức

Tháng Bảy 20, 2020

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO CÔNG TY

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO CÔNG TY Doanh nghiệp thành lập mới, hay đang hoạt động mà các thành viên góp […]
Tháng Bảy 20, 2020

THỦ TỤC CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Tình huống pháp lý: Thủ tục công nhận thuận tình ly hôn quy định […]
Tháng Bảy 13, 2020

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NỘNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NỘNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở Căn cứ, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở
Tháng Bảy 13, 2020

THỦ TỤC CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở

THỦ TỤC CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của […]
Tháng Bảy 10, 2020

LÊN TÒA LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ CHỒNG VẮNG MẶT.

LÊN TÒA LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ CHỒNG VẮNG MẶT. Tình huống: Chào luật sư, em muốn đơn phương ly hôn nhanh nhất có thể, Em […]
Tháng Bảy 10, 2020

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI NGOẠI TÌNH

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI NGOẠI TÌNH Trước khi kết hôn, điều cả hai bên đều hứa hẹn với nhau nhiều nhất có lẽ là sẽ […]